Видавництво Алатон

Правила й умови

Користуючись вебсайтом http://alaton.com.ua/, ви приймаєте і погоджуєтесь із нижчезазначеними умовами і правилами.

1. Терміни та визначення:

1.1. Вебсайт цифрового сервісу (вебсайт, сайт) – онлайн-магазин із адміністрування процесу замовлення продукції, який розміщується на сайті, що належить Продавцю та має адресу в мережі інтернет http://alaton.com.ua/. На цьому сайті представлені Товари, що пропонуються для продажу, правила замовлення та умови оплати Послуг.

1.2. Замовлення – належним чином оформлене та розміщене на сайті волевиявлення Покупця.

1.4. Покупець (клієнт) – фізична або юридична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар.

1.5. Продавець – суб'єкт господарювання, який здійснює продаж товарів (книжкової продукції) Покупцю. 

2. Контактна інформація.

2.1. Контактна інформація щодо Продавця розміщена на цьому сайті http://alaton.com.ua/

2.2. З усіх питань щодо оформлення, оплати та доставки Товару, Покупець може зв’язатися з Продавцем за телефоном  38 (068) 455 47 31.

2.3. Технічну підтримку вебсайту здійснює ТОВ «Актівмедіа» info@activemedia.ua (044 585 7468).

3. Загальні правила користування вебсайтом

3.1. Реєструючись на вебсайті http://alaton.com.ua/ та замовляючи Товар через вебсайт, Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами, розміщеними на цьому сайті.

3.2. Вебсайтом можуть користуватися особи віком від 18 років.. Реєструючись на вебсайті, ви гарантуєте, що є повнолітнім та володієте необхідним обсягом цивільної дієздатності для використання веб-сайту цифрового сервісу.

3.2. Будь-яка особа, яка не досягла 18 років, може користуватися цифрового сервісу лише за згодою батьків або опікунів.

3.3. Покупець погоджується з цими Правилами шляхом здійснення наступних обов’язкових дій:

- прийняття та погодження Покупцем умов, встановлених цими Правилами, яке здійснюється під час реєстрації на сайті Продавця;

- оформленням замовлення на Твар в порядку, передбаченому цими Правилами.

4. Реєстрація на сайті

4.1. Оформлення замовлення Покупцем може відбуватися як зареєстрованими так і не зареєстрованими користувачами.
 Реєстрація на сайті відбувається шляхом створення облікового запису. Після реєстрації на сайті, для Покупця стає можливим користування особистим кабінетом (профілем).

4.2. Покупець несе особисту відповідальність за точність, правильність та правдивість інформації, яку вказує під час реєстрації на сайті.

4.3. Кожен, хто реєструється та здійснює покупки на вебсайті, надає свої персональні дані та погоджується на їх обробку сайтом на умовах, визначених Політикою конфіденційності.

4.4. Під час реєстрація на вебсайті – створення облікового запису, Покупець приймає умови політики конфіденційності, правила та умови використання сайту шляхом натиснення кнопки «Реєстрація» після заповнення даних облікового запису.

5. Політика конфіденційності

5.1. Сайт http://alaton.com.ua/ збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів і послуг Покупцеві.

5.2. В рамках цієї політики під «персональними даними» розуміються персональна інформація, яку Покупець надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання сайту.

5.3. Під час реєстрації на сайті Продавця та під час здійснення замовлення Товару, Покупець надає безстрокову безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональних даних (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення).

5.4. Згода Покупця на обробку його персональних даних вебсайтом є добровільною.

5.5. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Покупцем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак сайт виходить з того, що Покупець надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

5.6. Продавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупця, а також щодо іншої інформації Покупців, яка стала відомою Продавцю у зв’язку з виконанням положень цих Правил, за винятком випадків, коли така інформація:

- є загальнодоступною;

- розкрита з дозволу Покупця;

- вимагає розкриття у випадках, встановлених законодавством, та\або при надходженні запитів від уповноважених органів державної влади.

5.7. Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Покупця від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.8. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

5.9. Сайт має право вносити зміни в цю політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.

6. Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець оформляє замовлення на Товар на вебсайті http://alaton.com.ua/.

6.2. Для замовлення Товару Покупець обирає товар із запропонованого на сайті переліку.

6.3. Порядок оформлення замовлення на вебсайті є інтуїтивно зрозумілим.

6.4. Продавець може зв’язатися з Покупцем електронною поштою або за вказаним номером телефону для з’ясування будь-яких незрозумілих аспектів, підтвердження замовлення або з будь-яких інших питань, пов’язаних з обробкою замовлення.

7. Вартість послуг та способи оплати замовлення.

7.1. Ціни за Товар, які зазначені на вебсайті, вказуються в гривнях

7.2. Ціна на Товар, зазначена на сайті на момент оформлення замовлення, включає в себе всі розрахунки податків та є кінцевою ціною, обов’язковою як для Покупця, так і для Продавця.

7.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на Товари, які доступні на вебсайті, починати продаж нового Товару, пропонувати та скасовувати спеціальні пропозиції на веб-сайті або змінювати їх. Продавець може змінювати ціну послуги до моменту оформлення замовлення. Після оформлення замовлення ціна не може змінюватися.

7.4. Оплата здійснюється виключно за фактично надану Послугу, після завантаження Покупцем всіх підтверджувальних матеріалів, передбачених обраним курсом підвищення кваліфікації. Перевірку достовірність цих матеріалів здійснює Продавець і дає дозвіл або відмову на оплату.

7.5. Можливість здійснити з’являється у Покупця лише після зміни статусу його замовлення в особистому кабінеті на «Чекаю оплату».

7.6. Під час формування замовлення покупець має обрати один із чотирьох способів оплати за товар:

  • Онлайн-передплата карткою «е-підтримка». Відповідна панель для оплати стає доступною лише після підтвердження адміністратором сформованого покупцем замовлення.
  • Онлайн-передплата карткою Visa або Master. Аналогічно оплаті карткою «е-підтримка». Ця опція спеціально відокремлена від першої (так роблять всі інтернет-магазини)
  • Оплата на банківський рахунок Продавця.  Від системи дій не вимагається. Адміністратор контактує з покупцем і далі узгоджує ці питання самостійно.
  • Післяплата через Нову пошту в момент отримання товару. Від системи дій не вимагається. Адміністратор контактує з покупцем і далі узгоджує ці питання самостійно.

7.7. Повернення оплат. Повернення передплати, за умови підтвердження адміністратором замовлення, НЕ передбачено. В окремих випадках питання повернення оплати вирішуються сторонами шляхом листування

8. Право інтелектуальної власності

8.1. Вся інформація, яка містить на вебсайті  http://alaton.com.ua/, будь-який комп’ютерний код, який містить вебсайт, елементи вебсайту належить Продавцю на праві інтелектуальної власності. Ви не можете копіювати, відтворювати, передавати, публікувати, або будь-яким іншим чином поширювати вебсторінки або матеріали вебсайту, або комп'ютерні коди або елементи вебсайту, окрім як для особистого користування, без попередньої письмової згоди Продавця.

9. Внесення змін до цих Правил

9.1. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Правил. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Правил на сайті, якщо інший строк набрання чинності не передбачений самими Правилами.

Остання редакція 15.01.2022